Retningslinjer ang. personvern

Informasjon om hvordan vi håndterer medlemmers personvern og bruk av våre produkter og tjenester.

Disse retningslinjene trer i kraft den 30. mars 2023.

Formålet med disse retningslinjene ang. personvern er å informere deg om:

- Hva slags informasjon vi henter inn om deg
- Hvordan vi deler dine personopplysninger med tredjeparter
- Hvorfor vi lagrer og behandler dine personopplysninger
- Dine rettigheter som medlem

Hva slags informasjon vi henter inn om deg

For å kunne oppfylle kontrakten med deg som medlem, i tillegg til å holde kontakten, gi god service, opprettholde sikkerheten og forbedre din erfaring, har vi behov for å samle inn dine personopplysninger og opplysninger ang. bruk.

  • Identifiserbar informasjon: Navn, fødselsdato, kjønn, fingeravtrykk, fotografi
  • Kontaktopplysninger: Postadresse, telefonnummer, e-postadresse
  • Betalingsopplysninger: Kredittkortnummer/bankkontonummer, transaksjoner
  • Informasjon ang. historikk: Ankomster, gruppeøvelseshistorie, meldinger, studier, videoovervåkning, logger

Når du bruker våre digitale applikasjoner, henter vi inn informasjon ved hjelp av informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre for deg. Les mer om dem i våre retningslinjer ang. informasjonskapsler.

Hvordan vi lagrer dine personopplysninger

Alt av behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS.

Dine personopplysninger blir lagret i 12 måneder etter at medlemskapet er sagt opp, eller 12 måneder etter at du har fullført din siste betaling (i tilfelle et utestående beløp etter oppsagt medlemskap).

Unntak gjøres i tilfeller der et medlem er suspendert i samsvar med § 7 i vår avtale om medlemskap. I slike tilfeller lagres dine personopplysninger for å kunne identifisere den suspenderte personen i et system med begrenset tilgang for F24S-personale.

Hvordan vi deler dine personopplysninger med tredjeparter

Vi får hjelp fra andre til å tilby våre tjenester, som fra underleverandører for medlemskapsstudier, betalinger, datalagring, kommunikasjon, IT-støtte og IT-utvikling. De har tilgang til dine opplysninger på en måte som er rimelig nødvendig for at de skal kunne utføre disse oppgavene for oss, og de er forpliktet til ikke å videreformidle eller bruke informasjonen til andre formål.

I tillegg deler og lagrer vi opplysninger ang. bruk sammen med en tredjepart gjennom informasjonskapsler.

Hvorfor vi lagrer og behandler dine personopplysninger

Vår behandling av personopplysninger er bare tillatt dersom det foreligger en inngått avtale eller et samtykke, i tilfelle krav som er fastsatt gjennom lov, eller dersom det foreligger en legitim interesse for en som er ansvarlig for personopplysninger (kjent som *interessebalanse*).

Avtale

Visse personopplysninger behandles av oss for å oppfylle din avtale om medlemskap og gi deg muligheten til å trene på treningssentrene våre. Få å bli medlem av Fitness24Seven, må du godkjenne vår avtale ang. medlemskap og bekrefte at du er informert om disse retningslinjene ang. personvern.

Krav som er fastsatt gjennom lov

Vi behandler fakturaer og betalingshistorie for å følge lovbestemte krav som er pålagt oss gjennom lokale lover.

Samtykke

Visse personopplysninger kan bare lagres og/eller benyttes dersom den registrerte har gitt sitt samtykke.

Fingeravtrykk

For å få tilgang til F24S' treningssentre hele dagen, er du som medlem pålagt å gi samtykke til vår behandling av ditt fingeravtrykk. Du gir dette samtykket personlig i forbindelse med registrering. Fingeravtrykket ditt er lagret utelukkende på medlemskortet ditt, noe som betyr at F24S ikke har tilgang til det, og at bekreftelsen istedet skjer bare ved ankomst.

Du kan når som helst velge å ikke gi samtykke, eller å trekke tilbake det samtykket du har gitt, men da kan vi dessverre bare tilby deg muligheten til å trene i vår kontortid.

Markedsføringskommunikasjon

Når du velger å motta markedsføring som vi sender til deg, behandler vi visse personopplysninger om deg for å kunne sende markedsføring og annen kommunikasjon. Vi samler inn navn, telefonnummer og e-postadresse. Formålet er å kunne kommunisere med deg, sende nyhetsbrev og annen kommunikasjon. Vi har samlet inn personopplysningene fra deg i forbindelse med at du gir ditt samtykke ved registrering av medlemskap, enten online eller på treningssenteret, men også når du for eksempel deltar i konkurranser eller kampanjer. Dataene lagres i 24 måneder. Dataene deles med vår leverandør for å administrere utsendelsene. Du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysningene til oss, men hvis du ikke deler dataene, vil du ikke kunne motta kommunikasjon fra oss. Vi vil ikke bruke dine personopplysninger til automatiserte beslutninger og/eller profilering.

Hvis du ikke ønsker å motta slik informasjon, kan du velge å tilbakekalle samtykket ditt når som helst enten på treningsstudioet eller ved å sende e-post til <privacy@f24s.com>

Interessebalanse

Visse typer innsamling og behandling av personopplysninger er ikke dekket av avtale, krav fastsatt gjennom lov eller samtykke, men er istedet dekket av det som kalles interessebalanse. Dette er informasjon der interessen for behandling av spesifikke data enten hos F24S (den som er ansvarlig for personalopplysninger), det enkelte medlem eller andre medlemmer overskrider det enkelte medlems interesse for vern mot brudd på personvernet.

Vi bruker denne informasjonen for å:

- Bedre forstå dine behov og dermed kontinuerlig kunne forbedre og tilby en best mulig medlemsopplevelse
- Kun formidle deg relevant informasjon
- Skape et trygt og sikkert treningsmiljø for deg, andre medlemmer og våre ansatte

Når du velger å delta i konkurranser eller kampanjer som vi tilbyr, behandler vi visse personopplysninger om deg for å gjennomføre konkurransen eller kampanjen, administrere din deltakelse og evaluere konkurransen eller kampanjen. Vi samler inn navn, telefonnummer, e-postadresse, informasjon gitt i konkurransebidrag eller kampanjebidrag og evalueringer. Formålet er å kunne kommunisere med deg, sende bekreftelse for påmelding, evalueringer og andre spørsmål før og etter din deltakelse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og din legitime interesse i å administrere din deltakelse i konkurranser eller kampanjer. Vi har samlet inn personopplysningene fra deg i forbindelse med din deltakelse i en konkurranse eller kampanje og lagrer dataene så lenge konkurransen eller kampanjen varer (inkludert evaluering). Dataene deles med vår leverandør for å administrere konkurransen eller kampanjen og eventuelle samarbeidspartnere. Du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysningene til oss, men hvis du ikke deler dataene, vil du ikke kunne delta i konkurransen eller kampanjen. Vi vil ikke bruke dine personopplysninger til automatiserte beslutninger og/eller profilering.

Dine rettigheter som medlem

I henhold til lovbestemte vilkår har du rett til å:

- Få informasjon om personopplysninger som er lagret av oss om deg
- Be om retting av gale opplysninger, begrensning av mengden opplysninger eller sletting av dine personopplysninger
- Utfordre enhver behandling som er basert på en interessebalanse
- Når som helst bli informert om opplysninger som behandles på grunnlag av samtykke eller tilbakekalle et samtykke som er gitt
- Motta personlig informasjon du selv har oppgitt i et strukturert maskinlesbart format (opplysningers overførbarhet)

Diverse

Fitness24Seven AS (heretter omtalt som "F24S") forbeholder seg retten til å endre disse retningslinjene ved å oppdatere denne siden. I tilfelle større endringer, vil vi informere deg som medlem om dem.

Ansvarlig for personopplysninger og kontaktinformasjon:
Fitness24Seven AS
Markveien 35,
0554 OSLO
privacy@f24s.com

Hvis du mener at vi har brutt reglene for behandling av personopplysninger, eller har andre tanker rundt personopplysninger, kan du kontakte datatilsynet i ditt land.

Hvis du vil utøve disse rettighetene, kan du besøke nærmeste treningsstudio i løpet av kontortiden og identifisere deg ved hjelp av gyldig ID.