Medlemsbetingelser
Gjelder nå for medlemmer som ble medlemmer fra 27. desember 2022 og for alle medlemmer fra 27. januar 2023.

Tidligere medlemsbetingelser
Gjelder alle som ble medlem før 27. desember 2022 til 26. januar 2023