Informasjon om COVID-19

Siden oppdateres fortløpende – sist oppdatert 12:44 25/5

Takk for at du hjelper oss i kampen mot smitte.

Du kan hjelpe oss ved å

 • Alltid registrere deg ved både inn- og utgang i kortleseren ved slusen. Dette må ALLTID gjøres slik at vi kan opprettholde maks antall og smittesporing.
 • Følg og respekter instruksjonene om maksimalt antall på sentre og i visse soner
 • Vaske dine hender så ofte som mulig.
 • Vaske apparater, maskiner og treningsutstyr etter bruk.
 • Bruke antibac.
 • Holde minst 2 meter avstand.
 • Tren IKKE om du har symptomer på COVID-19. (Symptomer på koronavirusinfeksjon er feber, hoste, hodepine, kvalme, diare, muskelsmerter, sår hals, rennende nese, kortpustethet, tap av luktesans eller smak).
 • IKKE SLIPP ANDRE MEDLEMMER INN. Dette kan medføre til permanent utestenging.
 • Følge instruksjoner gitt av personalet, sperrebånd og informasjonsskiltene.
 • Være rask i garderoben, vi råder til å dusje hjemme og bruke så lite tid i garderoben som mulig.
 • Bruk alltid munnbind vid både inn- og utgang.

Våre tiltak

 • Stengt av maskiner slik at vi forbeholder en god avstand.
 • Økt vasking av maskiner og treningssentret.
 • Begrenser antallet medlemmer på sentret om det skulle overstige kapasitet.

Følger helsedirektoratets anbefalinger og reguleringer

The page is continuously updated - the last update was made 14:44 25/5

Thank you for helping us in the fight against infection.

You can help us by

 • Always register at both the input and output of the card reader at the lock. This must ALWAYS be done so that we can maintain the maximum number and infection tracking.
 • Follow and respect the instructions for the maximum number in centers and in certain zones
 • Wash your hands as often as possible.
 • Wash equipment, machines and exercise equipment after use.
 • Use antibac.

Keep at least 2 meters away.

 • DO NOT exercise if you have symptoms of COVID-19. (Symptoms of coronavirus infection include fever, cough, headache, nausea, diarrhea, muscle aches, sore throat, runny nose, shortness of breath, loss of sense of smell or taste).
 • DO NOT ALLOW OTHER MEMBERS IN. This can lead to permanent exclusion.

Follow instructions given by staff, barrier tape and information signs.

 • Be quick in the wardrobe, we advise to shower at home and spend as little time in the wardrobe as possible.
 • Always wear a face mask at both the entrance and exit.

Our measures

 • Closed by machines so that we reserve a good distance.
 • Increased washing of machines and the gym.
 • Limits the number of members at the center if it should exceed capacity.

Follows the Norwegian Directorate of Health's recommendations and regulations.